Η Δράση: ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

paideiatrofi

Nostus Communications and Events έχει αναλάβει τον Εθνικό Συντονισμό του Προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ (www.paideiatrofi.org), χρησιμοποιώντας την πείρα των στελεχών της τόσο στον τομέα του κοινωνικού μάρκετινγκ όσο και της τεχνικής οργάνωσης.

Η εθνική συντονιστική ομάδα έχει δεσμευτεί να παρέχει συνεχή εξειδικευμένη εκπαίδευση για τη μεθοδολογία που ακολουθεί το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ. Ακόμη σχεδιάζει νέες προσεγγίσεις και ιδέες που βασίζονται στη δυναμικότητα των τοπικών ομάδων και αποσκοπούν στη μεταβολή των (τοπικών) κοινωνικών πολιτικών όσον αφορά στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Τέλος, παρέχει μεθοδολογία επικοινωνιακής υποστήριξης με επίκεντρο τα θέματα Δημόσιας Υγείας προς τους ειδικούς της υγείας και το ευρύ κοινό.