Διοργάνωση της Συνέλευσης του PR World Alliance

Η Nostus Communications & Events διοργανώνει την Εξαμηνιαία Συνέλευση του Δικτύου εταιριών Δημοσίων Σχέσεων PR World Alliance (www.PRWorldAlliance.com) στο οποίο είναι μέλος.

Η PR World Alliance αποτελείται από 20 μέλη σε 19 χώρες και είναι ένα διεθνές δίκτυο ανεξάρτητων εταιριών επικοινωνίας. Τα μέλη επιλέγονται προσεκτικά και αποτελούν εδραιωμένες εταιρίες, γνωστές για την προσφορά εξαιρετικών αποτελεσμάτων στους πελάτες τους. Το δίκτυο περιλαμβάνει εταιρίες δημοσίων σχέσεων στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική με γραφεία και κοινοπραξίες στο Πακιστάν, την Ινδία και την Κίνα.

H Nostus, ως μέλος του Δικτύου PR World Alliance έχει αναλάβει τη διοργάνωση της Φθινοπωρινής Συνέλευσης του Δικτύου στην Αθήνα.